Przejdź do treści

Odpylacze podciśnieniowe

 

Gdy wewnątrz obudowy odpylacza panuje podciśnienie odpylacz nazywamy podciśnieniowym. W odpylaczach podciśnieniowych można stosować wentylatory czystego powietrza , które cechują się wyższą sprawnością niż wentylatory transportowe. Możliwość zastosowania wentylatorów czystego powietrza wynika z faktu, iż powietrze, które dociera do wentylatora zostało wcześniej oczyszczone przepływając przez filtry odpylacza. Fakt ten pomaga ograniczyć zużycie podatnych na ścieranie elementów wentylatora w przypadku trudnych, ścierających pyłów jak np. pyły pochodzące z obróbki włókna szklanego.

Typowy odpylacz podciśnieniowy składa się z:

  • komory gazu brudnego (w niej umieszczamy filtr / zespół filtrów - workowych lub nabojowych)
  • leja zsypowego zakończonego zbiornikiem na odpad
  • komory gazu czystego (często z układem impulsowej regeneracji filtrów).

 

Poniżej przykładowy odpylacz podciśnieniowy Mulder 3N. Ten konkretny odpylacz jest dodatkowo wyposażony we wstępną komorę separacyjną, która pozwala na ograniczenie zużycia filtrów poprzez wstępną separację większych frakcji pyłów, oraz w obudowę dźwiękochłonną wentylatora.

Przedstawiony tutaj odpylacz stanowi tylko ułamek naszej oferty. Po szczegółowe informacje zapraszamy do kontaktu.

Zapamiętaj mnie (90 dni)